Immaculate Conception Cathedral Parish Ozamis Rotating Header Image

History

Ang Ozamiz sumala sa gihulagway usa ka gatus ka tuig kanhi

oldcath

Ang Misamis usa ka karaan na kaayo nga lungsod. Nagsugod kini isip usa ka bantayan sa mga Katsila nga may daku-dako nga kota. Sa landong niining maong kota may namuyo nga mga natibo nga kristiayos gikan sa Daisog (ginganlan usab ug Manella – karon Lopez Jaena). Tungod kay gamay ra man ang lugar, ang lungsod mipalapad ngadto sa interyor diin anaa na karon ang sentro.

Ang lungsod maayo kaayo alang sa produkto sa humay. Ang unang mga lumulupyo nga katsila miandam sa yuta alang niini uban sa pagtabang sa mga kura. Ang mga Pari nga Rekoleto mihago ug maayo alang sa pagtukod ug pagpalambo niining lungsora.

Labing bantogan niini si Padre Francisco Jimenez de San Fermin, alang kang kinsag ipahinungod ang lungsod sa Palilan (karon Jimenez).

Si Padre Jimenez mibuhat ug mga kanalkanal aron matubigan ang lapad nga yuta nga maoy naghimo nga mamahimo ang Misamis nga pinakadatong lungsod sa mga gitrabahoan sa mga Pari nga Rekoleto.

Gipundar ni Padre Jimenez ang barrio sa Labo nga kanhi usa ka tugwayanan sa mga natibong taga bukid. Nahimo kini nga unang pagpanalipod sa lungsod batok sa mga tagabukid. Tungod niini kining baryoha gimahal kaayo sa mga pari. Sa pagsulat niini ang Labo dunay usa ka gamay nga kapilya ug eskuwelahan.

Sunod ni Padre Jimenez, si Padre Jorge Carcabilla mipalambo sa panglawas sa katawhan nga midaghan na pinaagi sa paghimo ug usa ka sistema sa pagpahaw-as sa tubig gikan sa kabalayan. Naghimo usab siya ug mga kanal aron sa pagpadagan sa tubig gikan sa kadalanan panahon sa ting-ulan. Iya usab nga giabunohan ang baybayon aron pagpalapad sa lungsod.

Human ni Padre Carcabilla gitudlo nga kura si Padre Constancio Asensio. Iyang gihimo ang simbahan nga mao pay gigamit karon. May tulo kini ka larayanan (Anaves@) sa mga bangko. Ang bungbong hinimo ug mga bato sa pampanga ug ang mga haligi gikan sa pinili nga mga kahoy. Ang atop sin ug dunay nindot kaayo nga retablo kon butanganan sa mga santos ibabaw sa altar.

Gipulihan si Padre Carcabilla ni Padre Pascual Bermejo. Si Padre Bermejo mao ang naghimo sa nindot kaayo nga kombento, nga mao ang kinanindotan sa tibuok distrito sa Misamis. Usa ka balay nga maayong pagkahimo, gidayeg kini pag-ayo sa tanan ug nahimong pahulayanan sa mga opisyal sa gobierno gikan sa Manila.

Niining panahona ang gobierno sa Manila naglaraw sa pagpadugtong sa mga kapital sa mga Distrito dinhi ning dapita sa Mindanao (Cagayan, Dapitan, ug Zamboanga) pinaagi sa paghimo ug dalan-lutsanan gikan sa Bahia sa Pangil ngadto sa Bahia sa Yllana. Kini aron masayon ang komersiyo ug komunikasyon, ilabi na sa Serbisyo Postal (alang sa mga sulat).

Gikan sa Misamis naghimo ug mga pakisusi ang mga militar latas sa dasok kaayo nga kakahoyan gikan sa Tangub ngadto sa Tukuran. Usa ka grupo sa mga enheneiro ang miabot gikan sa Manila aron sapagpahigayon sa pagtukod sa dalan. Ingon man, may mga sundalo nga miabot aron sa pagAsecure@ sa dalan. Alang niini gitabangan sila sa kura sa Misamis, Padre Pascual Bermejo ug sa Pari nga nag-atiman sa Tangub, si Padre Buenaventura Marrodán. Dinha sila magpuyo sa kombento ug nagplano sila niini dihang miabot ang rebolusyon.

NEXT >>>

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M