Pangilin sa Pagpahinungod sa Basilika sa Laterano sa Roma

Posted by: Fr. Marvin | November 3rd, 2014

Pangilin sa Pagpahinungod sa Basilika sa Laterano sa Roma

Ang Lateran Basilika sa Roma mao ang Katedral sa Obispo sa Roma ug mao nga ang nag-una nga Simbahan sa tibuok kalibotan nga Katoliko ug ang pagpahinungod niini saulugon sa tibuok Simbahan isip mga anak nga Simbahan sa Roma. Ato nga pamalamdongan ang ato nga kadugtong niini ngadto sa atong kaugalingon nga mga simgahan sa diosesis ug sa mga parokya.

“Dili na kamo mga langyaw o mga dumuduong kondili mga sakop sa banay sa Dios (Efeso 2,19”
Kining maong mga pulong may pinatuyo nga kahulogan karon. Dili kita mga langyaw ug mga dumuduong sa usa’g usa; matuod kita nga banay. Ang atong simbahan usa ka balay diin kita magpalabay sa panahon uban sa Dios ug sa atong isigka lungsuranon sa langit, ang mga santos.

Ang pagpahinungod sama og pagpauli nato sa atong panimalay. Kining simbahana uban sa mga anak nga simbahan sa mga diosesis atong balay diin nanagpuyo kita ug nanagmatuto sa umaabot nga kaliwatan diha sa Pagtuo nga Katoliko diin saulugon ang kinamahinungdanon nga mga gutlo sa atong kinabuhi, diin manamilit kita sa yuta ug managka ngadto sa bag-o nga kinabuhi.

Niining maong pagtan-aw, sa pagpahinungod niining mao nga simbahan, mubati na gyod kita nga dili kita mga langyaw, mga dumuduong ug mga nanagduaw sa usa’g usa; karon mahimo kita nga tigdumala, tigtipig, ug tigbantay sa atong simbahan labaw pa kay sa kanhi, mapasigarbuhon ug matinud-anon nga banay sa Simbahan ni Kristo, diha sa kahiusahan sa atong katigulangan ug sa ilang mga magbalantay, ang mga Kolumbano, ug sa wala pa sila, ang mga Jesuita ug mga Rekoleto nga mihago paglambo sa atong pagtuo. Karong adlawa gidala nato sa Dios ang matinud-anon nga pangalagad sa atong kaparian sa atong artsidiosesis, nga dugayng naghago alang kanato.Karong adlawa gidala nato ang pangalagad sa mga Relihiyuso, mga madre ug mga brothers, nga mitungha sa atong taliwala, ug nga nagkaplag og kahulogan sa kinabuhi sa walay pagpangayo og maskin unsa gawas sa pagmahal ug pag-alagad kanato.

Ang mga pultahan ug bungbong niini, mga bentana ug salog, ang kahayag mismo nga musulod, ang hangin mismo sa sulod niini – kining tanan gipanalanginan, ug sa mga aso sa insienso, ato ihalad ang tanan ngadto sa Dios, sama og nanaglupad sa mga pako sa atong pag-ampo. Dinha sa kalipay sug-an nato kini pagpasabot nga si Kristo ‘ang kahayag pagdan-ag sa kanasoran’; ang iyang kasilak nagsidlak dinha sa Simbahan ug pinaagi niini sa tibuok banay sa katawhan. Ang altar niining mao nga simbahan makahuluganon kaayo. Kini tungod kay dinha sa altar ang sakripisyo sa Krus gipaanaa ubos sa mga timaan sa sakramento. Kini usab mao ang talad sa Ginuo ug ang katawhan sa Dios gipatigom aron pag-ambit niini. Human masangpit sa mga santos atong iampo nga ang altar mahimo nga ang dapit diin ang mga misteryo sa kaluwasan makab-ot.

Ang karaan nga tradisyon sa Simbahan mitumaw gikan sa pagsaulog sa Misa dinha sa mga lubnganan sa mga martir. Mga relikiya ibutang ilalom sa altar, kay anha dinha sa hiniusa kanila nga tradisyon sa gugma ug pag-alagad sa Dios nga nanagduol kita ngadto kang Kristo nga mao ang usa nga tinuod nga altar.

Ang Simbahan dapit sa panagtagbo sa Dios ug sa tawo. Ug tungod niini, matag pulgada sa dapit, matag sudlanan ug sakramental, matag matandog, makita, mahikap, mabati ug matilaw dinhi, kinahanglan timan-an sa kabalaan nga naggikan sa Dios ug nagpuno sa kalag sa Iyang makaluwas nga grasya.

Hangtod sa kataposan nga adlaw sa panahon, naglaom kita nga aduna gyoy mga Katoliko dinhi niinng dapita, ug sa matag anibersaryo, maghandom sa atong nahimo, ug mag-ampo alang sa atong mga kalag, sa atong pagbilin niining pinuy-anan alang sa Ginuo nga atong Dios.
Sama nga buot kita nga mahinumdoman sa atong pagbiya, ato usab hinumdoman karong adlawa kadtong mga nag-una kay karong adlawa sama man og pagpamauli sa atong panimalay.

Atong hinumdoman ang atong katigulangan ang mga Subanon nga sa mga bukana sa atong mga suba usa ka adlaw sa 1621 naglantaw sa mga sakayan nga gigamit sa mga Rekoleto nga gisugo ni Obispo De Arce sa Sugbu pagpili sa mga mission stations: Caraga, Surigao, Butuan, Catarman, Alubijid, Initao, Iligan, Misamis, Palilan, Layauan, og Langaran.

Atong hinumdoman ang atong katigulangan, daghan kanila gikan sa Daisog, nga mitabang sa Jesuita nga si Padre Ducos pag-ugbok sa Cotta, pagsalipod sa kabataan ug sa kaumahan gikan sa mga pirata. Atong hinumdoman ang atong katigulangan nga mitabang sa mga Rekoleto pagpalambo sa kalungsoran, sa mga patubig, mga dalan, mga kanal, mga simbahan, ug mga katukoran sa pangamhanan.

Categories Catechisis, News/Events | Tags: | Posted on November 3, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M