The Profession of Faith – Part One

Posted by: Fr. Marvin | October 9th, 2014

The Profession of Faith – Part One

Section One: “I believe” – “We believe”1. What is the plan of God for man?


God, infinitely perfect and blessed in himself, in a plan of sheer goodness freely created man to make him share in his own blessed life. In the fullness of time, God the Father sent his Son as the Redeemer and Savior of mankind, fallen into sin, thus calling all into his Church and, through the work of the Holy Spirit, making them adopted children and heirs of his eternal happiness.
CHAPTER ONE
Man’s Capacity for God

Why does man have a desire for God?

God himself, in creating man in his own image, has written upon his heart the desire to see him. Even if this desire is often ignored, God never ceases to draw man to himself because only in God will he find and live the fullness of truth and happiness for which he never stops searching. By nature and by vocation, therefore, man is a religious being, capable of entering into communion with God. This intimate and vital bond with God confers on man his fundamental dignity.

How is it possible to know God with only the light of human reason?

Starting from creation, that is from the world and from the human person, through reason alone one can know God with certainty as the origin and end of the universe, as the highest good and as infinite truth and beauty.

Is the light of reason alone sufficient to know the mystery of God?

In coming to a knowledge of God by the light of reason alone man experiences many difficulties. Indeed, on his own he is unable to enter into the intimacy of the divine mystery. This is why he stands in need of being enlightened by God’s revelation, not only about those things that exceed his understanding, but also about those religious and moral truths which of themselves are not beyond the grasp of human reason, so that even in the present condition of the human race, they can be known by all with ease, with firm certainty and with no admixture of error.

How can we speak about God?

By taking as our starting point the perfections of man and of the other creatures which are a reflection, albeit a limited one, of the infinite perfection of God, we are able to speak about God with all people. We must, however, continually purify our language insofar as it is image-bound and imperfect, realizing that we can never fully express the infinite mystery of God.

Una nga Bahin Ang Pagsugid sa Pagtuo

Una nga Seksiyon: “Nagatuo Ako” – “Nagatuo Kami”1. Unsa man ang plano sa Dios alang sa tawo?


Ang Dios hingpit ug bulahan kaayo. Kay maayo siya kaayo, sa iyang pagbuot gihimo niya ang tawo aron makabaton og kabahin sa iyang malipayon nga kinabuhi. Sa pag-abot sa hustong panahon, ang Dios Amahan mipadala sa iyang Anak isip Manluluwas ug Manunubos sa katawhan, nga nahulog sa sala. Gitawag niya ang tanan ngadto sa iyang Simbahan, pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo. Mao nga nahimo silang mga anak nga sinagop sa Dios.

Nganong mangandoy man ang tawo sa Dios?

Gihimo sa Dios mismo ang tawo sa iyang larawan.
Iyang gisulat sa iyang kasingkasing ang pangandoy nga makakita kaniya. Bisan og dili kini balihon sa tawo, dili muhunong ang Dios pagdani sa tawo ngadto kaniya. Ang tawo makakita ug makapuyo sa tibuok kamatuoran ug kalipay diha lamang sa Dios. Dili gyod siya muhunong pagpangita Kaniya. Mao nga ang tawo, sa iyang kinaiya ug tawag, nagkinahanglan gyod og relihiyon, nga makaduol siya ngadto sa Dios. Kining hugot ug makabuhi nga pagkaunong sa Dios mao ang naghatag sa tawo og dignidad.

Ngano nga makaila man ang tawo sa Diospinaagi sa paggamit lamang sa iyang kaugalingon nga pangagpas?

Makapangagpas ang tawo nga anaay Dios diha sa paggamit sa iyang kaugalingong utok lamang. Makaseguro siya mailhan ang Dios isip tinobdan ug tumong sa kalibotan, isip kinatas-an nga maayo, ug isip tunhay nga kamatuoran ug kanindot.

Igo na lang ba ang paggamit sa kaugalingon nga utok aron pagkaila sa misteryo sa Dios?

Kon gamiton lamang ang kaugalingon nga utok sa pagkab-ot og kahibalo mahitungod sa Dios, makaagi ang tawo og daghan nga mga problema. Sa pagkatinuod, dili siya makapaduol pag-ayo sa misteryo sa Dios sa kaugalingon lamang niyang kusog. Mao nga kinahanglan matabangan siya sa rebelasyon sa Dios mahitungod sa mga butang nga naglapas sa iyang pagsabot. Nagkinahanglan usab siya niini alang sa mga kamatuoran sa relihiyon ug maayong pamuhat. Kini hinuon mahibaloan sa tanan bisan sa kahimtang sa katawhan karon. Kini mahibaloan nga seguro ug dili masagolan og sayop.

Unsaon man sa tawo pagsulti mahitungod sa Dios?

Anha kini magsugod pagtan-aw sa kakahingpitanan sa tawo ug sa ubang mga binuhat nga naglarawan bisan og limitado lamang sa tunhay nga kahingpit sa Dios. Niining paagiha makasulti ang tawo mahitungod sa Dios ngadto sa uban. Apan kanunay nato nga linisan ang pinulongan kay limitado kini ug hangtod sa panghulagway lamang. Dili gyod nato hingpit nga mapadayag ang tiunay nga tanghaga sa Dios.

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , | Posted on October 9, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M