Sulat Bahin sa Celibacy ni Papa Francisco

Posted by: Fr. Marvin | August 19th, 2014

Sulat Bahin sa Celibacy

Si Papa Francisco nihimo og pakighisgot sa ateista nga si Scalfari nga wala maghimo og mga sinulat ug nitaho lamang sa iyang gidahom nga maoy gisulti sa Santo Papa.

Ang Santo Papa kuno nipasalig kang Scalfari nga ang suliran sa dili pagminyo sa mga pari “tun-aw nga anaa apan dili kini butang nga dako – panahon ang kinahanglan apan may mga kasulbaran, ug ako kining tan-awon”.
Wala kita mahibalo unsa ang gisulti sa Santo Papa. Nisugilon si Scalfari sa unsay giingon sa Santo Papa, o unsa ang gisabot ni Scalfari nga giingon sa Santo Papa..

Si Papa Siricio sa tuig 385 solemne nga nidason nga “mga pari ug mga diakono nga naghimo sa buhat sa mga minyo bisan human maordinahi nagsuspak sa dili masalikway nga balaod nga gilagda sa kinalabwan nga mga pangulo sa Simbahan nga mga inordinahan gikan sa mga sinugdanan sa Simbahan”. Si Papa Siricio nihinumdom nga ang mga pari sa Bag-o nga Testamento may kaakohan paghimo sa ilang mga pangalagad matag adlaw, ug mao nga, gikan sa pagdawat nila sa Balaan nga Ordinasyon, magpuyo sila og mapadayunon ug hingpit nga kaputli”.

Pamalandongan kini nato. Ang pastor nga Protestante, diha nga nahatag na siya ang senemana niya nga sermon [sa Domingo], halos nakatauman na sa iyang tahas sa semana. Ato ba kining masulti bahin sa mga pari nga mga Katoliko? Ang tahas sa usa ka pari dili matapos sa Misa sa Domingo.

Ang iyang buhat, walay hunung-hunong, pito ka adlaw sa pito sa semana, sa teoriya anaa siya sa paggahom sa mga matuuhon ug sa Dios, beintekuwatro ka takna sa beintekuwatro sa adlaw. Mao nga ang minyo nga pari halos dili maisip – siya mahimo nga kinadaotan nga bana o kinadaotan nga pari, seguradong dili siya mahimo nga usa ka maayo nga bana ug usa ka maayo nga amahan ug usa ka maayo pari sa samang hingayon.

Sa gitaho nga ang paghimo nga dili maminyo ang pari mga usa ka libo lamang kanhi, si Papa Francisco, mora og niuyon sa paropagadna sa sayo nga mga Luterano ug mga Calvinista nga niingon nga ang disiplina nga dili maminyo ang usa ka pari gihimo lamang sa tuig 1138 ug sa Ikaduha nga Konsilyo sa Lateran…

Sa katinuod, kadtong mao nga Konsilyo nilagda nga ang mga kaminyuon sa mga sakop sa mga inordinahan dili lamang kay dili sumala sa lagda, kondili walay nada – null and void, nga sa ato pa wala gyod nahimo o napahigayon. Kining grabe nga paghukom saksi sa kamatuod nga ang kaakohan sa dili pagpaminyo sa mga pari usa ka nagamot pag-ayo nga disiplina nga dinha na sa Simbahan.

Pipila nag-ingon nga kon tugotan ang mga pari pagminyo dili na sila maghimo og mga salaod nga seksuwal. Dili nako matugkad kon unsay dugtong niini kon maminyo sila.
Ang suliran dili ang dili pagminyo. Ang suliran mao ang liberal nga espiritu nga nigahom sa mga tuig 1970 ngadto sa 1980 nga nibukas sa mga pultahan sa mga seminario bisan sa mga homoseksuwal. Ang mga sangputanan nakita sa duha ka kanapuloan ka tuig nga nisunod: mga eskandalo ug mga panamastamas nga tanan nanukad kuno sa pagkahomoseksuwal. Ug kana namatod-an nga bakak.

Categories Catechisis | Tags: , | Posted on August 19, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M