Prayer for Iraqi Christians

Posted by: Fr. Marvin | August 15th, 2014

Prayer for Iraqi Christians

From: Blog at WordPress.com.

Jesus, you taught nothing but love and compassion, Yet, you suffered as a refugee fleeing for your life. You suffered the brutality of the cross.

We pray for your people in Iraq, especially our brothers and sisters in faith, Who flee for their lives, and who face death, losing their children, mothers, fathers. Give them courage and bring them hope and protection. Help them to flee swiftly and bring them to places of safety.

We pray against those who perpetrate this cruelty, May they be stopped. May their hearts be turned to fervent sorrow.

Jesus, Prince of Peace, have mercy upon them. Jesus, Prince of Peace, give us a voice for peace. Jesus, Prince of Peace, bring peace to your world. Amen.

Pag-ampo alang sa mga Kristiyanos sa Iraq

Gikan sa: Blog at WordPress.com.

Oh Jesús, wala kay lain nga gitudlo gawas sa gugma ug kaluoy, Apan, niantos ikaw isip ua ka langyaw nga nilayas aron mabuhi. Niantos ikaw sa kamangtas sa paglansang sa krus..

Nag-ampo kami alang imong katawhan sa Iraq, labi na sa among mga igsuon sa pagtuo, Nga nanglayas alang sa ilang mga kinabuhi, ug nga nag-atubang og kamatayon, nawad-an og mga bata, inahan, amahan. Hatagi sila’g kusog ug paglaom ug panalipod. Tabangi sila pagbakwit og paspas ug dad-a sila sa luwas nga mga dapit.

Nag-ampo kami batok niadtong nanaghimo niining mao nga kapintas. Mahunong na unta sila. Mabalhin na unta ang ilang mga kasingkasing ngadto sa mapuanguron nga pagbasol.

Oh Jesús, Prinsipe sa Kalinaw, kaloy-i sila. Oh Jesús, Prinsipe sa Kalinaw, hatagi kami og tingog alang sa kalinaw. Oh Jesús, Prinsipe sa Kalinaw, ipadangat ang kalinaw sa kalibotan. Amen

034615696_6i-lead-i-follow

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , , , , | Posted on August 15, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M