Pastoral Letter for the Celebration of the Virgin of the Fortress

Posted by: Mai | August 7th, 2014

Pastoral Letter for the Celebration of the Virgin of the Fortress

Binati nga mga igsuon:

Sa paghinapos sa Junio akò na usab kamo sulatan mahitungod sa sa shrine sa atong pinangga nga Birhen sa Cotta.

Nalipay ako nga ubos sa nangulo sa atong pangamhanan karon gipanindot kini. Nagpasabot nga naamgohan na gyod nato ang balaan nga kahulogan sa maong Shrine alang sa atong pagtuo ug sa kalambigitan niini sa kasaysayan sa Misamis.

Ang pinakalawom nga kahulogan sa matag shrine mao ang pagpahinumdom sa Kaluwasan sa Dios. Ang shrine usa ka paghandom sa buhat sa Dios nga buot nga mahimo gyod nga Ginuo ug Manluluwas sa iyang katawhan.

Si San Gregorio nga taga Nyssa nag-ingon: sa matag shrine masinati sa tanan “ang mga tunob sa tumang kaayo sa Dios kanato,” “ang makaluwas nga mga timaan sa Dios nga naghatag kanato’g kinabuhi,” ug “ang mga handumanan sa kaluoy alang kanato sa Ginuo.”

Ingon niini ang atong kaugalingon nga Shrine sa Birhen sa Cotta. Ang Shrine mao ang dapit diin ang gugma sa Dios nga miugbok sa iyang tolda diha uban kanato (cf. Juan 1,14), kanunay nga gipaanaa.

Sulod sa sobra ka duha ka gatos ka tuig mga debotos miduaw niining maong Shrine pagyukbo sa Mahal nga Birhen ug pagpangita’g kalinaw ug panalipod sa ilang mga pagpanaw.

Naandan nako ang paghapit sa Shrine matag pauli nako sa akong mga pagpanaw ug dinha nahinagbo nako ang daghan usab nga mga managhapit gikan sa Ormoc, gikan sa Agusan Sur, ug uban pa.

Magpadayon kita pagduaw sa Shrine of the Birhen sa Cotta pagpangita og kahayag ug kusog sa atong panaw sa pagtuo ug hugot nga paglaom alang sa labaw ka makusganon nga kristuhanon nga pagtahan.

Magpadayon kita paghimo og mga panawduaw tinagsa o isip mga pundok, ug isip banay.

Niining maong pagpanawduaw, namauli kita ngadto sa sinugdanan sa makaluwas nga kasabotan sa Dios ug sa atong katigulangan.

Niining maong pagpanawduaw, namauli kita ngadto sa usa ka pinatuyo nga shrine, ang shrine sa atong kabanayan ug sa atong mga buhat.

Ang mga sinugdanan niining maong pinatuyo nga shrine unang gipadayag sa panimalay ni Maria ug sa buhatan ni José.

Sa atong pagduaw sa Shrine of the Birhen sa Cotta atong makita ug mapakita ang Shrine sa Nazareth, sa Bethlehem, sa atong Dakbayan, sa atong Simbahan, ug sa tagsatagsa nato ka panimalay.

Sa atong pagduaw sa Shrine sa Birhen sa Cotta sama sa Balaan nga Banay atong lantawon pag-ayo ang pagkadugtong sa banay ug sa buhat sa tawo: pinaagi niini nag-ambit sa kabalaan sa Dios diha mismo diin kita nagpuyo ug nanginabuhi.

Busa bantukon nato ang atong pagtuo pinaagi sa masubsob nga pagpahigayon sa atong nadawat gikan sa mga payag sa atong katigulangan: ang atong debosyon sa Inahan sa Dios, ang atong pinangga nga Birhen sa Cotta.

Gamhanan nga mga paagi sa pagpabantok sa atong pagtuo mao ang mga simbulo sa atong tinuohan. Kabahin niini mao ang atong kaugalingon nga mga awit. Sa pagbalikbalik niini, mulahutay ug mulambo pag-ayo ang atong debosyon

Sa akong pakigpulong sa Kombensiyon sa mga Kasinundanan sa Simbahan (Church Heritage) niadtong miagi nga Abril, miingon ako, “With the slogan Let Us Sing Our Own Songs in Our Own Land! our people memorized, in Cebuano, of course, songs for the Jubilee and the 250th anniversary of our being a Christian Settlement, composed by Fr. José Maghinay.” Ang akong panghinaot mao nga mahimo gyod kining kabahin sa Kasinundanan sa Simbahan sa Misamis.

Busa, sa ato unya nga pagsaulog sa Pangilin sa Birhen sa Cotta sa Julio ug sa Pangilin sa mga Payag sa Octubre, buot ako nga gamiton nato pag-usab kining bililhon nga mga bahandi, bililihon kay naglarawan kini sa atong pagkakita o identity.

Kaninyo mabination,

(Pinirmahan) Arsobispo Jesús Dosado, C.M.

Categories Catechisis | Tags: | Posted on August 7, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M