Papa Francisco Mahitungod sa Simbahan ug sa mga Parokya

Posted by: Fr. Marvin | August 1st, 2014

Papa Francisco Mahitungod sa Simbahan ug sa mga Parokya

Ang Simbahan magpakasama sa usa ka inahan, malumo ug mabination, kanunay nga anaa alang sa katawhan, niingon si Papa Francisco sa iyang pagbukas sa simbahanon pagtagbo sa Diosesis sa Roma.
Ang Simbahan gitukod aron pag-amuma, pagkonsuwelo, ug dili gayod “magsira sa iyang mga pultahan” sa katawhan.
Sama og usa ka inahan ang papel sa Simahan, nihinungdanon siya ngadto sa mga 11, 000 ka mga tawo nga nagtigom sa Hawanan ni Pablo Seksto. “Dili kini siya,” nidugang ang Santo Papa, “usa ka maayong pagkatukod nga NGO nga adunay usa ka pungpong nga mga laraw nga pastoral,” ni mahimo kini nga usa ka “institusyon,” nga maghupot og pagkamaosiya sama og usa ka “bando sa futbol,” diin mga parokyano nahimo lamang lsbse nga mga “dumadapig” kay mga Katoliko.
Gikaguol niya nga daghan, labi na sa mga batan-on, nagabati nga sila “nailo.” Pipila tungod kay wala silay pamuo, ang uban tungod kay ang ilang mga amahan sobra ra ka okupado pagpalabay og panahon uban kanila.
“Dili kamo mga ilo,” nipahayag ang Santo Papa,” Nipadayag si Jesukristo kanato nga ang Dios mao ang atong Amahan ug buot siya nga mutabang kaninyo kay gihigugma kamo niya.”
Ang Santo Papa nipahinugdanon nga si Jesus nipatin-aw nga dili siya mutugot kanila nga magpadayon nga mubati nga mga ilo, ug kini ang hinungdan nga gihatag Niya kanato sa atong inahan ang Simbahan. Nipunting si Papa Francisco sa mga kalisdanan sa mga parokya ug sa mga parokyano, nagbaton sila og gamay nga paglaom, labi na sa pag-atubang sa kawalay pamuo. Apan hinuon nipadayon siya pagpahimug-at nga adunay paagi sa pagpahiuli sa paglaom: pagsimba..
Ang papel sa Simbahan, nipainungdanon ang Santo Papa, mao ang paghimo sa kaugalingon nga usa ka “Simbahan ni Nanay,” uban og kalumo ug pagkamabination. Kinahanglan kini nga magmadinawaton, ug nga dili gayod “magsira sa mga putahan..”
“Ang Simbahan kinahanglan magpapabilin nga bukas ang pultahan niini,” niingon siya, sa dili gayod pagsalikway ni bisan kinsa, kondili kanunay nga bukas alang sa tanan,, kay kini mao ang tawag sa “inahanon” nga Simbahan. Iya nga gipahimug-at nga ang Simbahan kinahanglan “maghimamat” ug magdawat sa tanan.
“Nanginahanglan kita pagsusi unsaon nato pagpapabalik sa panumdoman sa banay, sa katiligoman,” niingon siya.
Pagpunting sa tahas sa Simbahan, nipahinumdom ang Santo Papa sa mga parokyano sa duha ka batakan nga papel niini: “pagbaton og mga bata ug pagsangyaw sa ebanghelyo.”
Nihiimo siya og usa ka rekomendasyon sa mga parokyano: “Pagmapailubon kamo sa inyong mga pari. Dili sayon ang pagka usa ka pari.” Nipapakatawa ang Obispo sa Roma sa mga nagkatgom diha nga iya nga gikansiyawan ang ngga obispo. Niingon siya, “Usahay ang mga pari may pagkagikapoyan sa tanan nga kinahanglan ilang buhaton. … nakasabot ako.” “Mas sayon,”:nidugang siya ang pagkaobispo kay sa pagkapari, dili sayon ang pagbaton og usa ka parokya.”

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: | Posted on August 1, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M