Ang Kaminyuon

Posted by: Fr. Marvin | August 8th, 2014

ARCHBISHOP’S TEACHING

Sumala sa laraw sa Dios, ang kaminyuon mao ang sukaranan sa mas lapad nga katilingban sa banay, tungod kay ang institusyon mismo sa kaminyuon ug sa gugma sa mga minyo gipunting ngadto sa pagpanganak ug pag-umol sa kabataan, nga mao ang purongpurong niining maong gugma.

Ang tumong sa kinatawhan mao ang gugma sa mga minyo nga ilaha sa lalake ug sa babaye. Dinha sa kaminyuon, ang lawasnon nga pagkadugtong sa mga kapikas nahimo nga timaan ug pasalig sa espirituhanon nga pagkadugtong. Ang mga higot sa kaminyuon sa mga binunyagan gibalaan sa sakramento.

Ang lihok nga naggikan sa kinatawhan diin ang lalake ug ang babaye naghinatagay sa ilang kaugalingon pinaagi sa binuhatan nga kaugalingon lamang sa managtiayon, dili lamang lawasnon kondili nagtandog sa kinalawoman nga pagkatawo sa tawo.

Ginapahigayon lamang kini sa matuod gyod nga tawhanon nga paagi kon kini tipik nga kabahin sa gugma nga pinaagi niini ang usa ka lalake ug usa ka babaye tumang nagtugyanay sa usa’g usa sa ilang kaugalingon hangtod sa kamatayon.

Ang lihok nga naggikan sa kinatawhan tinobdan sa kalipay ug kanindot: Ang Magbubuhat mismo mingbuot nga dinha sa buhat nga ilaha sa mga minyo, ang mga kapikas makasinati og kalipay sa lawas ug sa espiritu. Mao nga ang magtiayon dili makasalâ sa pagpangita niining maong kalipay.

Ang kahiusahan sa mga magtiayon nagkab-ot sa duha ka tumong sa kaminyuon: kaayohan sa mga kapikas ug ang pagpapadayon sa kinabuhi. Kining duha ka kahulogan sa mga bili sa kaminyuon dili mabulag sa walay pagpausab sa espirituhanon nga kinabuhi sa magtiayon ug pagkompromiso sa mga maayong butang sa kaminyuon ug sa kaugmaon sa banay. Ang gugma nga ilaha sa mga minyo sa lalake ug sa babaye nagabarog ubos sa duha ka kaakohan sa pagkamatinud-anon ug pagkamabungahon.

Alang sa kaayohan sa mga kapikas ug sa ilang mga anak ingon man sa katilingban, ang pagkaanaa sa mga higot sa kaminyuon wala na mag-agad sa mga paghukom sa tawo lamang. Tungod kay ang Dios mismo mao ang nagmugna sa kaminyuon, nga iyang gihatagan og lainlain nga mga kaayohan ug tumong. Kining tanan adunay sangputanan sa pagpapadayon sa tawo, sa personal nga paglambo ug tunhay nga kapalaran sa matag sakop sa banay, ug sa kahalangdon, kamalungtaron, kalinaw ug kalamboan sa banay mismo ug sa tibuok katilingban sa tawo.

Isip gasa sa usa’g usa, kining suod kaayo nga pagkahiusa ug ang kaayohan sa mga anak nagpalukdo og total nga pagkamatinud-anon sa mga kapikas ug sa dili mabungkag nga pagkausa nila.

Categories Catechisis | Tags: | Posted on August 8, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M