Litany of Gratitude for the Filipino Laity

Posted by: Fr. Marvin | January 2nd, 2014

Litany of Gratitude for the Filipino Laity From the CBCP for Dissemination to the Archdioceses/Dioceses/Parishes

God our Father we thank you for the gift of the Fiipino laity for the Church.
After every invocation let us say:
We praise you and we thank you!
For the motherhood of Mary, first among the disciples, Mother of the Philippines, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For crowning our countrymen Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod with the grace of holy martyrdom, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For calling us to be saints and sending us as heroes, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For the zeal of the youth, the joy of our children and the innocence of our infants, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For the tenderness and love that you bring to every Filipino family, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For our Filipino laity at work in distant foreign lands, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For civil servants, businessmen and professionals who work with honesty and integrity, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For labourers, farmers and fisher folks who bring dignity to human work as stewards of creation, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For the sick and the elderly, our handicapped and troubled friends, for the hope and courage they teach us by their lives, we glorify you.
We praise you and we thank you!
For all unknown Filipino saints and heroes, we glorify you.
We praise you and we thank you!
Father, we celebrate the dignity and mission of the Filipino Catholic laity. Help us to be faithful. Teach us to be brave. Increase our love through Christ our Lord.
Amen.

Litaniya sa Pasalamat tungod sa mga Lagyo nga Pilipino

Dios among Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa mga gasa alang sa Simbahan sa mga laygo nga Pilipino.
Tapos sa matag pagsangpit mutobag kita og:
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa pagka Inahan ni Maria, ang nag-una sa mga manununod, Inahan sa Pilipinas, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa pagpurungpurong nimo sa among mga katagilungsod nga sila si Lorenzo Ruiz ug Pedro Calungsod sa grasya sa balaan nga pagka martir, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa pagtawag kanamo pagkabalaan ug pagsugo kanamo pagpanglakaw nga mga bayani, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa kamainiton sa mga batan-on, sa kalipay sa among mga bata, ug sa kawalay sala sa mga masuso, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa kaaghop ug sa gugma nga imong gipadangat sa banay nga Pilipino, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa among mga Pilipino namo nga mga laygo nga namuo sa langyaw nga mga yuta, naghimaya kami kanimo. .
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa mga namuo sa lungsod, magpapatigayon ug nangatungdanan nga nagalihok nga tarong ug bug-os, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa mga mamumuo, mga mag-uuma ug mga mangingisda nga nagpadangat og kahalangdon sa buhat sa tawo isip tigdumala sa kamugnaan,, naghimaya kami kanimo..
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa mga masakiton ug mga tigulang, sa among mga higala nga mga walay ikasarang ug may kalisod, sa paglaom ug kakusgan nga gitudlo nila sa ilang kinabuhi, naghimaya kami kanimo.
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Sa tanan nga wala mahibaloi nga mga balaan ug mga bayani nga mga Pilipino, naghimaya kami kanimo. .
Nagdayeg ug nagpasalamat kami, Kanimo!
Amahan, gisaulog namo ang kahalangdon ug misyon sa mga laygo nga mga Katoliko nga Pilipino. Tabangi kami sa pagka matinuuron ug sa pagka makusganon. Pun-i ang among gugma pinaagi ni Kristo among Ginuo.
Amen.

Categories News/Events | Tags: | Posted on January 2, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M