PANGILIN SA MGA PAYAG 2012

Posted by: Mai | October 16th, 2012

Ang Pagsaulog sa Pangilin sa Balongbalong o mga Payag gidugtong gyod sa ilang pagbalik: “ang tanang wala mangamatay… moadto … tuigtuig aron pagsimba sa hari, ang GINOO nga Labing Gamhanan, ug aron pagsaulog sa Pangilin sa Mga Payag” (Zakarias 14,16).

Karon ang mga Judiyo nagsaulog gihapon sa Pangilin sa mga Payag. Apan gisaulog lamang ni nila sulod sa duha ka adlaw: ang ika-15 ug ika-16 nga adlaw sa ikapito nga bulan. Niining Tuig 2004 natumong kini sa Septiembre 30-Octubre 1.

Usa kini ka bibo kaayo nga pangilin, panahon sa paglipay ug pagpasalamat atubangan sa Ginuo sa mga panalangin sa niagi nga tuig. Panahon kini paglantaw sa unahan sa masadya nga paghulat sa panahon nga ang laraw sa Dios alang sa kaluwasan sa katawhan matapos.

Kining maong pangilin nagpahinumdom kanatodili lamang sa Dios diha sa Karaan nga Testamento, kondili sa Dios usab sa Bag-o nga Testamento, nga, nahimong Tawo diha ni Cristo, namatay “aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios” (Jn 11,52b).

Categories News/Events | Tags: | Posted on October 16, 2012

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M