Palm Sunday 2012

Posted by: Fr. Marvin | April 1st, 2012

PASIUNA SA KASAKITAN SA ATONG GINOO:

Ang dugokang katuyoan sa Semana Santa mao ang atong pagsaulog sa kasakitan ug Kamatayon ni Kristo. Kini magsugod sa iyang Mesiyanhong pagsaulog sa balaang Siyudad, ang Jerusalem, aron paglabang gikan niining kalibutan ngadto sa iyang Amahan.
Ang mga sugilanon sa kasakitan ug kamatayon sa atong Ginoo, kansang mga basahon pagasugdan niining adlawa, nagalangkob gayud isip kinauyokan sa mga Ebanghelyo. Sa sugilanon sa maong kasakitan sa atong Ginoo, ang mga ebanghelista nagmatuod sa duha ka kamatuoran: ang laraw nga musangpot ngadto sa Kamatayon ni Jesus ug ang pagka-walay sala sa Manunubos nga gilansang alang sa katubsanan sa mga makasasala.
Ang Pasko sa Pasaylo mahinungdanon kaayo alang kanatong mga Kristiyanos. Kini tungod kay ang paghalad ug karnero isip maoy isakripisyo gipulihan na man ni Jesus nga maoy atong sumbanan sa pag-ampo, pagpa-ubos ug paglahutay diha sa mga mamugnaon/maluwasnong mga pag-antos. Kining mga hiyas nga natuman ni Jesus mahimo ug matuman usab dinhi nato.

Categories News/Events | Tags: | Posted on April 1, 2012

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M