Misa sa Katapusang Panihapon sa Ginoo April 5

Posted by: Fr. Marvin | April 6th, 2012

PASIUNA SA KASAKITAN SA ATONG GINOO

Sa iyang pagtukod sa Eukaristiya, si jesus mipahimangno sa pag-ingon, “Buhata kini sa akong handomanan.” Kabahin niini, sama’g ulipon, nagaluhod siya nga mihugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an diin siya misugo sa pag-ingon. “Sama nga ako nagbuhat niini kaninyo, kinahanglan buhaton usab ninyo kini.” Kining duha ka sugo naglambigit ug usa lamang ka misteryo nga nagkahulogan ug ang handumanan sa Ginoo.

Gilarawan nang daan ni Jesus ang hingpit nga sakripisyo diin ang matag Kristiyano kinahanglan andam muhimo ug hingpit nga pagbinayloay. Kini ang dalan nga usab atong agi-an ug kinahanglan maoy padulngan.

Diha lamang kon dawaton nato si Kristo nga andam moalagad bisan paghangtod sa Kamatayon nga kita mahigmata sa usa ka matuod nga espiritu sa kakabos.

Kita mahimong sama kang Jesus: lawom diha sa kinabuhi sa pag-ampo ug dasig nga nagalahutay sa pag-alagad sa mga panginahanglan sa kaigsuonan.

Sa ato pa, kita mahimong tinuod nga Eukaristiya: sama sa Ginoo nga maayong gasa sa usa’g usa, sa katilingban, sa kalibutan, sa tanan.

Categories News/Events | Tags: | Posted on April 6, 2012

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M