Good Friday

Posted by: Fr. Marvin | April 6th, 2012

PASIUNA SA KASAULOGAN SA KASAKITAN SA ATONG GINOO:

Mao kini ang adlaw sa Kasaulogan sa Kasakitan sa atong Ginoo. Ang paghimo niini nagtimaan sa hiniusang kahulugan nga kita nahugpong sa usa ka katilingban sa Ginoo. Dili kini pagsaulog pinaagi sa mga hudyaka, gahob nga mga huni ug uban pang makabuhi kon sadya nga himoon sa kasarangang panahon sama sa  piyesta, apan kasaulogan nga nag-ila ug nagtimaan sa mga Kristiyanos kansang kadaogan nga ilang naangkon gibugti-an ug dugo sa usa ka tawo nga mao ang atong Ginoong Jesus. Kini nagmatuod nga ang krus dalan sa kaluwasan; ang krus nga mao ang trono sa atong kadaogan ug himaya. Ug mao kana nga ang atong katigulangan mihingalan sa atong Birhen sa Cotta ug “Birhen Maria sa Kadaugan sa Krus” kon “Nuestra Señora y del Triunfo”.

Ang dugokan niining Kasaulogan gikan pa sa karaang panahon gipadayag ug gitiman-an diha sa mga Pagbasa kon Pagsangyaw sa Balaang Kasulatan, ilabi na ang bahin sa Kasakitan sa Ginoo sumala ni San Juan.

Ang mga pagtu-aw sa katilingbanong Pag-ampo naglambigit sa karaang paagi nga naglak ip sa nagkalainlaing bahin sa kinabuhi sa katawhan ug sa katilingban.

Niining dugokang bahin sa mga pagbasa ug pag-ampo, gilakip ang mahinungdanong Pagyukbo sa Krus, usa ka tulumanon nga gigamit sa Simbahang Romanhon ug kansang kahimoan gikan gayud sa Jerusalem diin ang mga magtutuo moadto ug magprosesyon aron paghalok sa relikyas sa Krus nga gitipigan didto sa kang Constantinong Basilika sa Pagkabanhaw.

Ang ulahing gipuno niining Kasaulogan sa Pulong mao pagkalawat sa Lawas sa atong Ginoo. Sa sinugdan, kini ang adlaw nga walay Eukaristiya kon walay Santos nga Misa. Sila nga nagpuasa nagpugong usab bisan sa pagkaon sa Pan sa Kinabuhi. Sa ika – 14 nga siglo ang Obispo sa Roma maoy makakalawat niining adlawa. Kining maong katungod gihatag ngadto sa tanan sa tuig 1955 human mabag-o ang mga Rito kon Kalihokan sa Semana Santa.

Categories News/Events | Tags: | Posted on April 6, 2012

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M