Wali sa Ika-upat nga Domingo sa Kwaresma Tuig A

Posted by: Fr. Lhem | April 4th, 2011

SI Jesus, ang Kahayag sa kalibutan, nahimamat ang tawo nga dili makakita og kahayag, kay siya buta man lagi. Giayo niya siya, gibuksan ang iyang mga mata dili lamang sa kahayag sa adlaw, kondili sa kahayag sa pagtoo. Mga igsoon, diha dayun nagsugod og pangbutangbutang ang mga pariseo kanila, nga kuno silang duha, si Jesus u gang buta, dili iya sa Dios.
Ang kinauyukan lang baya ani nga isyu mga igsoon, mao ang panagbangi sa kahayag batok sa kangitngit, sa kamatuoran ug sa sayup, sa kasanag ug kabuta, sa ka-inosente ug ka-makasasala.
Ang buta, yano lamang, simple lamang nga mipadayag sa iyang sugilanon sumala sa nahitabo gayud: ang tawo nga ginganlag Jesus, nagmasa og lapok ug gibutang sa akong mata ug giingnan ako niya, panghilam-os ngadto sa Siloam. Busa miadto ako ug ako nakakita na.
Dayun kining tawhana misugid gayud sa tinuod ug sa wala niya mahibaw-i. Wala ako nasayud kon siya makasasala; ang akong nahibaw-an lamang, nga ako buta ug karon nakakita na.
Mga igsoon, giayo siya ni Jesus. Tungod sa iyang yano nga pagtoo, ug ang iyang pagkaayo nagdala kaniya ngadto sa pagtoo kang Jesus isip usa ka propeta, ug sa dili madugay, sa dihang si Jesus nagpadayag kon kinsa gayud siya, ang tawo miila sa iyang Diosnong gahum. Pagkasimple lang sa iyang patoo! Ug ang iyang yano nga pagtoo nagdala kaniya sa mas lawom ug mas lawom pa gayud nga pagtoo kang Jesus.
Apan sa pikas nga bahin, ang mga Pariseo, nagpakita sa ilang pagkamapasigarbohon, pagkamadudahon, ug sa termino pa sa atong Ebanghelyo karon, mga buta. Dili sa modawat sa kamatuoran ug sa tinuod nga nahitabo.
Mga igsoon, tataw kayo nga si Jesus nag-atubang sa duha ka matang sa pagkabuta: ang buta nga nasayud siya nga dili siya kakita, ug ang buta nga nagtoo nga nakakita. Ang una nga pagkabuta, nga mao ang pagkabuta sa tawong buta, naayo ni Jesus. Apan ang ikaduhang pagkabuta, ang sa mga Pariseo, walay natabang si Jesus kay sila dili man bukas sa grasya sa Dios. Mga igsoon, ang Dios dili motabang sa mga tawong dili maangtigong motabang sa ilang kaugalingon. Hinonoa, ila hinoong gidaut si Jesus sa pag-ingon nga siya nakasala batok sa Adlawng igpapahulay.
Mga igsoon, ang makahadlok ug ngilngig nga kamatuoran, ang kangitngit nga nagpaila nga kahayag, ang pagpaila nga kintahay daghang nahibalo-an apan ignorante diay, ang nagpaila kunuhay nga mapaubsanon apan garbo diay ang naghari, ang kasamok nga gipaila nga kalinaw ug moragokay lang, u gang pagpaila nga nakakita bisan og nabuta na. Makahadlok. Makapapasubo. Ug daghan kini sa kasamtangang kahimtang karon. Sa atong palibot. Sa atong kasingkasing. Sa atong kinabuhi.
Dunay awit sa karaan nga kaniadto sagad madunggan sa Misa, apan karon wala na madunggan, ang titulo Buta, nga nagkanayon:
Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog
Kay mas tam-is ang magdamgo sa mga dili tinuod
Ang saksi sa kamatuoran mopiyong lang kasagaran
Ug mag-antos lang nga pasipad-an ang gugma ug kaangayan.

Kon ikaw ang makasaksi sa mga pag-antus sa uban
Nganong dili ka mosulti, nganong wa kay baruganan
Ang saksi sa kamatuoran mopiyong lang kasagaran
Ug mag-antos lang nga pasipad-an ang gugma ug kaangayan.
Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha
Ug way pulos ang kahayag sa atong mga mata
Kon sa kasingkasing magpabilin tang buta.
Mga igsoon, pangayoon ta sa Ginoo, nga ablihan, nga buksan niya ang atong mga kasingkasing ug wagtangon na ang atong pagkabuta sama sa mga pariseo. Amen.

Categories Father Lhem, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 4, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M