John 8:21-30 Message Relay

Posted by: Fr. Sandy | April 12th, 2011

“Matuod ang nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadungog gikan Kaniya maoy isulti ko sa kalibutan.”

Dili kaayo layo sa atong kasinatian ang dula nga message relay. Matud pa sa mechanics niining maong dula, ang usa ka mensahe ipasa sa usa ka tawo ug ihatod ngadto sa laing tawo. Ang mensahe pananglit, “Si Juan nagsakay og kabaw.” Ang challenging niini mao ang resulta sa pagpasa-pasa sa mensahe. Kay alang sa uban, ang resulta sa mensahe lahi na sa orihinal nga mensahe. Imbis, ang mensahe nagkanayon,”Si Juan nagsakay og kabaw,” ang resulta, “Ang kabaw misakay kang Juan”.

Diha sa unang pagbasa karon, mi-reklamo ang katawhan sa Israel ngadto sa Ginoo nganong gipatungas sila sa kamingawan. Tungod sa ilang kagutom ug kauhaw, sa ilang personal nga pagsabot gidaog-daog sila sa Ginoo. Gipamaak sila sa mga halas. Apan alang sa Ginoo, gilig-on ang ilang pagtuo ngadto Kaniya. Mao nga gipadayag sa Unang Pagbasa nga ang si kinsa nga napaakan sa halas apan molantaw sa bitin nga tumbaga mamaayo. Ang si kinsa nga mamati sa Iyang Pulong, mamayo gayud.

Mao usab kini ang gipadayag ni Jesus diha sa ebanghelyo karon. Si Jesus miingon, “Ang ako lamang nga nadungog gikan Kaniya maoy isulti ko sa kalibutan.” Ingon niini ka-matinud-anon si Jesus alang kanato. Wala gyud niya tuisa ang mensahe. Ang unsay gisulti sa Amahan mao ang gisulti sa Anak.

Ang message relay nagpadayon, apan walay nausab. Ang unsay orihinal nga mensahe nagpadayon. Mao nga nag-ingon gayud si Jesus, “Ako ang Kamatuoran.” Nganong kamatuoran siya? Tungod kay ang unsay giingon sa Amahan mao man ang iyang gibuhat. Ang unsay Iyang gibuhat binase man sa gisulti sa Amahan.

The more we become faithful to God, the more we can come closer to Him, and the more He reveals Himself to us. Diha sa atong pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo atong masinati nga Siya haduol kanato.

Susama ni Jesus, sundon ta ang mensahe sa atong Dios nga Amahan, ang message relay atong ipadayon, aron mahimo kitang matinud-anon nga Iyang mga anak.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 12, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M