Pagpas-an sa Krus

Posted by: Fr. Sandy | March 24th, 2011

Lukas 9:22-25

Si Jesus miingon diha sa ebanghelyo karon, “Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an siya sa iyang krus ug ug magsunod kanako.”

Dihay usa ka bana nga midagan pauli sa ilang balay. Pag-abot niya sa balay iya dayong gisapnay ang iyang asawa sa iyang mga bukton. Busa miingon ang asawa, “Darling, pagka-sweet baya nimo. Sa akong nahinumduman, ang primero nimong pagsapnay nako sa imong mga bukton, adtong honeymoon nato. Nanginvite ka nako para sa laing honeymoon?” Mitubag ang bana, “Dili oy!” “Unya, nganong imo man kong gikugos?” “Tungod ni sa wali sa pari ganiha sa misa. Miingon man gud si Pader nga ang mga Kristiyano magpas-an gayud sa ilang mga krus.”

Krus ba nimo ang imong kapikas? Ang imong trabaho? Unsa man kining atong pas-anon nga krus diay?

Sulod sa panahon sa Kwaresma, kada Byernes, gidasig gayud kita nga magpahigayon sa estasyon sa Krus. Apan, ngano man nga maglakaw kita subay sa dalan sa Krus?

Ang krus nagatimaan sa gugma sa Dios alang kanato. Aha! Timaan diay sa gugma. Kon ang bana nagpas-an sa iyang asawa nagatimaan diay kini sa gugma.

Mao nga sa atong pagsunod kang Kristo, dili gayud ang heart maoy simbolo sa gugma, kondili ang krus gayud! Diha sa estasyon sa krus moingon kita, “Simbahon ka, O Kristo, kay tungod sa krus gitubos Mo ang kalibutan.”

Ang krus mao ang atong kadaugan tungod kay giluwas kita sa Ginoo gikan sa sala ug nahimo kitang gawasnon. Kini mao ang dakong pagpadayag sa gugma sa Dios alang kanato.

Busa, ang pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus mao ang pagpas-an sa mensahe ni Kristo. Mao kini ang pagtunob sa dalan padulong kang Kristo. Busa simbahon ta si Kristo diha sa krus tungod kay pinaagi niini, gitubos Niya ang kalibutan.

 

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on March 24, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M