Monday of the Third week of Lent; Ang mga Pagano ug Dili ang Israel; Why man Lord?

Posted by: Fr. Sandy | March 28th, 2011

Ang giingon ni Jesus nga biyuda sa Sarepta sa panahon ni Propeta Elias, ug si Naaman nga sanlahon nga taga-Siria sa panahon ni Propeta Eliseo, mga pagano kining mga tawhana. Buot ipasabot, mao kini ang mga tawo nga wala motuo ug wala mosimba sa Ginoo kondili nagsimba hinoon og mga dios-dios. Apan, ang pangutana mao nga: “Ngano man nga ang giluwas sa Ginoo mao man hinoon ang mga pagano ug dili man ang katawhan sa Israel?”

Adunay panultihon nga nagkanayon, “Ang doktor, kon magtambal na siya, unahon gayud niya ang iyang pamilya.” Apan, ang Ginoo wala maghunahuna og ingon niana. Sama pananglit sa gisaysay ni Jesus diha sa ebanghelyo. Ang Ginoo nagpadala sa iyang mga propeta nga si Elias ug Eliseo ngadto hinoon sa mga pagano, dili tungod kay Iyang gisalikway ang Israel, kondili Iya kining gibuhat alang sa Israel.

Ang pagpadala sa mga propeta ngadto sa mga pagano usa ka mensahe sa Ginoo alang sa Israel nga angay gayud silang magbag-o, tungod kay ang gihuptan sa Israel isip “mga anak sila sa Dios” wala man nagpasabot nga mahimo na nila ang bisan unsa nga ilang gustong buhaton. Kondili, kinahanglan gayud nila nga puy-an ang kinabuhi nga nagtamod kanunay sa kabubut-on sa Ginoo.

Kon atong susihon baya ang atong kaugalingon, mao kini ang dakong reyalidad kanatong nag-alagad sa Simbahan. Dili tungod kay anaa kita sa kapangalagaran, maka-ingon na kita sa atong kaugalingon, “I win a special favor from God. Kon makasala ako, pasayloon ra man gihapon ko sa Ginoo.” No! Dili kini maoy sangputanan unta sa atong pagpangalagad.

Sa akong kaugalingon, makapamalandong baya sad ko nga nahisama sad ko niining nahitabo sa ebanghelyo. Sa akong pagka-pari, maka-ingon sad ko, “Pinangga lagi ko sa Ginoo, kay anak gyud ko niya. Iya lagi kong protektahan.” Mao nga niadtong Biyernes, March 25, 2011, gikan ko sa Tangub City kay nag-handle ko og recollection didto ug gitapos nako sa Santos nga Misa, nahuman ang kalihukan sa may alas 4 sa hapon. Mao nga nagdali ko pagpauli kay naa pa man koy misa sa katedral pagka-alas 5:15 sa hapon. Nagsakay lang ko sa akong motor. Kusog ang akong pagpadagan sa motor, ug sa dihang nadisgrasya ko diha sa highway. Medyo nakaangkon ko og pangos sa tiil ug bun-og sa lawas. Ug naka-amgo gyud ko.

Dili lamang kita moingon nga anak kita sa Dios, ug bahala na ang Ginoo kanato, apan usahay dili na ta maghupot nianang lawom nga pagtuo Kaniya. Dili makita sa atong mga buhat. Sa atong pagka-anak sa Dios, mahimo unta kitang mas matinud-anon ngadto Kaniya, mas masaligon Kaniya, ug mas matuohon sa Iyang kabubut-on. Mao kini ang hagit nato ilabina niining panahon sa Kwaresma.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on March 28, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M