Matthew 5:17-19 Gugma ug Balaod

Posted by: Fr. Sandy | March 30th, 2011

Adunay panultihon si San Agustin nga nagkanayon sa Latin, “Ama et fac qoud vis” nga nagpasabot sa English, “Love and do what you want”, kon sa ato pa, “Paghigugma ug buhata ang unsay imong gusto.”

Ang napulo ka sugo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises ug sa mga Israelita, sa dagan sa panahon nahimong 613 ka mga balaod. Kining tanan natuman ba o gisalikway ba ni Jesus? Nganong miingon man si Jesus nga wala Siya moanhi aron sa pagsalikway sa Balaod kondili sa pagtuman niini? Tungod kay alang kang Kristo, ang bili sa Balaod anaa man sa diwa niini, sa tumong nganong gimugna kini, ug dili tungod aron maghigot sa mga tawo sa pagsunod niini.

Sama pananglit, sa bata pa kita, gitudluan na man kita sa atong ginikanan nga manghugas sa atong kamot sa dili pa mokaon. Kon anaa na sa lamesa, dili mokanta, dili mokatawa, dili magyagayaga, dili magki-at diha sa lamesa. Nganong ingon man niini ang balaod sa atong mga ginikanan?

Dili tungod aron nga gamay ra ta og makaon, kondili aron mamugna diha kanato ang paghatag og dakong bili sa pagkaon diha sa pagpasalamat isip grasya kini gikan sa Ginoo. Mao kini ang diwa sa Balaod.

Unsa man ang diwa sa Balaod? Gugma! Mao nga sakto gayud si San Agustin sa iyang giingon nga “Paghigugma ug buhata ang unsay imong gusto.” Kon ang atong mga lihok hinukad kini sumala sa gugma, susama kini nga nagsunod kita sa balaod bisan pa og wala kita maghunahuna niini. Ug walay butang nga supak sa Balaod kon gibuhat kini sumala sa gugma – sama sa gugma sa Ginoo ngadto sa Iyang katawhan.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on March 30, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M