Mark 12:28-34 Ang Labing Hinungdanong Sugo

Posted by: Fr. Sandy | March 31st, 2011

Gisaysayan kita diha sa ebanghelyo mahitungod sa talagsa (rare) ra kaayo nga panaghinagbo ni Jesus ug sa Magtutudlo sa Balaod nga ang tumong dili sa pagbitik kondili sa pagpangutana lamang. Ang Magtutudlo sa Balaod interesado kaayo sa tubag ni Jesus mahitungod sa pangutana nga kanunay’ng ipangutana ngadto sa mga maghuhubad sa Balaod.

Ang pangutana nagkanayon: “Unsa mang sugu-a ang labing hinungdanon sa tanan?”

Usa ka adlaw niana, nangutana ang anak ngadto sa iyang nanay: “Pila man ka buok ang sugo sa Ginoo, Nay?” Mitubag sad ang nanay: “Napulo (10)”. Miingon ang anak: “Mao ba? Labaw pa diay ka sa Ginoo, Nay! Kay mas daghan man kag sugo nako, mas daghan pa sa Ginoo.”

Adunay usa lamang ka sugo ang labing hinungdanon sa tanan – mao kana ang sugo sa gugma. Wala nay molabaw niining sugo-a. Labing hinungdanon kini, labing lisod usab buhaton. Ang Magtutudlo sa Balaod nagtamod niining sugo-a diha sa iyang kinabuhi, mao nga miingon si Jesus kaniya, “Dili ka halayo sa gingharian sa Dios.” Ug kon mao kini ang atong gibuhat sa pagkakaron, sultihi ang imong tupad sa lingkoranan karon, “Dili ka halayo sa gingharian sa Dios.”

Apan, makasulod lamang siya sa gingharian sa Dios kon mahimo siya nga sumusunod sa Dalan ngadto sa gingharian sa Dios, nga mao si Jesus.

Busa, dako kaayo ang hagit sa paghigugma. Niining panahon sa Kwaresma, angayan nga susihon nato ang atong kaugalingon: Asa may mas daghan nga akong nabuhat karon? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang paghatag ba o ang pagtago? Ang pag-ampo ba o ang pagtsismis? Ang pagpuasa ba o ang paghinakog? Ang paghigugma ba o ang pagdumot, pag-away sa akong isigkatawo?

Mga igsoon, ang paghigugma sa Dios ug sa atong isigkatawo maoy labing hinungdanong sugo. Buhaton unta nato kini aron nga maangayan kitang tawgon nga “mga sakop sa gingharian sa Dios”.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on March 31, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M